top of page

Yapay Zeka, Lojistik ve Tedarik Zinciri Operasyonlarını Nasıl Dönüştürüyor?


Lojistik, ürünlerin taşınması ve depolanması gibi tedarik zinciri içindeki süreçlere odaklanır. Bu süreç, ürünlerin tedarik zinciri boyunca hareketini ve depolanmasını içerir. Lojistik, talep planlaması, taşıma, envanter yönetimi, malzeme elleçleme ve sipariş yerine getirme gibi faaliyetleri kapsar.


Tedarik zinciri yönetimi (SCM) ise, kaynak bulma, üretim, taşıma, depolama ve satış gibi tüm faaliyetleri içeren ağı ifade eder. SCM'nin temel amacı, müşterilere olumlu bir deneyim sunmak için verimli ve sorunsuz bir mal akışı sağlayan süreçleri bulmaktır. Ayrıca, satın alma, üretim ve dağıtım gibi tüm yönleri destekler.


Lojistik fonksiyonu, tedarik zinciri yönetiminden farklı olarak, şirket içindeki ürün hareketlerine odaklanır ve farklı kuruluşlar arasındaki faaliyetleri ele almaz.


Modern İşletmelerde Lojistik ve SCM'nin Önemi


Günümüz işletmelerinde, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, şirketlerin başarısında kritik bir rol oynamaktadır.


Lojistik sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması, depolama ve taşıma maliyetlerini azaltabilir ve verimliliği artırabilir.


SCM yazılımı, temas noktalarında malların izlenmesine ve bilgi akışının sağlanmasına yardımcı olabilir.


Doğru envanter kontrolü, şirket içinde hırsızlığı en aza indirebilir ve operasyonel verimliliği artırabilir.


Yeşil lojistik uygulamaları, teknolojinin çevresel etkilerini en aza indirirken, tedarik zincirinde karbon ayak izini azaltmaya ve sürdürülebilir bir denge oluşturmaya odaklanır.


Modern İşletmelerde Lojistik ve SCM Uygulamanın Faydaları


Ürün/hizmetlerin Verimli Bir Şekilde Sunulması

Maliyet Açısından Tasarruf

Verimlilik Artırılması

İşbirliği Geliştirme

Risklerin Yönetimi


Lojistik ve SCM'de Yapay Zeka Uygulamaları


Öngörücü Bakım

Envanter Yönetimi

Rotaların Optimizasyonu

Gerçek Zamanlı Takip

Talep Tahmini


Yapay Zeka Tedarik Zincirinde Nasıl Devrim Yaratıyor?


Belgelerin Sayısallaştırılması ve Hataların Ortadan Kaldırılması

Tekrarlayan Görevleri Otomatikleştirmek için Robotik

RPA ile Bilişsel Otomasyon

Taşıyıcı Seçimi için CO2 Emisyonlarının Ölçülmesi ve Veri Analizi

Comments


bottom of page